Author: Li Chen, Hong-zhou Duan, Chen Zhang, Gang Li, Yong-tao Wu, Dong Wang and Xiao-yan Li