Author: Quanfeng Zhu, Lingdi Zhang, Yaping Deng and Leilei Tang