Author: Mihiretu Alemayehu, Bereket Yakob and Nelisiwe Khuzwayo