Author: Krzysztof Pietrzak, Izabela Miechowicz, Krzysztof Nowocień, Bartosz Kraszewski and Piotr Rzymski