Author: Chang Yu, Qihua Ling, Junzhe Jiao, Juhong Liu, Zhihua Huang, Fang Wang, Xuehua Sun and Xiaoni Kong