Author: Jihong Zhou, Wei Gu, Yan Gao, Wenjuan Wang and Fengju Zhang