Author: Wei-Jie Yan, Fifi Hafizzah Pendi and Hasnain Hussain