Author: Jie Mao, Shujun Liu, Min Ai, Zhuo Wang, Duowei Wang, Xianjing Li, Kaiyong Hu, Xinghua Gao and Yong Yang