పొల్యూషన్ డెస్ యూక్స్ సౌటరైన్స్ డి లా మిటిడ్జా పార్ లెస్ నైట్రేట్స్: at టాట్ డెస్ లియుక్స్ ఎట్ మెజర్స్ కరెక్టివ్స్

యూరో. జ. నీటి నాణ్యత. 45 (2014) 57-68 పొల్యూషన్ డెస్ యూక్స్ సౌటరైన్స్ డి లా మిటిడ్జా పార్ లెస్ నైట్రేట్స్: at టాట్ డెస్ లియుక్స్ ఎట్ మెజర్స్ కరెక్టివ్స్ మిటిడ్జా విమానంలో నైట్రేట్ల ద్వారా భూగర్భ జల…

மாசு டெஸ் யூக்ஸ் சவுட்டரெய்ன்ஸ் டி லா மிடிட்ஜா பார் லெஸ் நைட்ரேட்டுகள்

யூரோ. ஜெ. நீர் தரம். 45 (2014) 57-68 மாசு டெஸ் யூக்ஸ் சவுட்டரெய்ன்ஸ் டி லா மிடிட்ஜா பார் லெஸ் நைட்ரேட்டுகள் மிடிட்ஜா விமானத்தில் நைட்ரேட்டுகளால் நிலத்தடி நீர் மாசுபாடு: தற்போதைய நிலை மற்றும் தேவையான திருத்த நடவடிக்கைகள் ஓ.…

लेस एपोर्ट्स एन अज़ोटे डान्स ल’ओउ डेस सोर्स: लेस परिणाम सुर लेस अनियन्स

ईयूआर। जे। पानी की योग्यता ४५ (२०१४) १५-३६ लेस एपोर्ट्स एन अज़ोटे डान्स ल’ओउ डेस सोर्स: लेस परिणाम सुर लेस अनियन्स भूजल में नाइट्रोजन इनपुट: आयनों की सांद्रता पर परिणाम…

లెస్ అపోర్ట్స్ ఎన్ అజోట్ డాన్స్ ఎల్’డౌ డెస్ సోర్సెస్: లెస్ పరిణామాలు సర్ లెస్ అయాన్స్

యూరో. జ. నీటి నాణ్యత. 45 (2014) 15–36 లెస్ అపోర్ట్స్ ఎన్ అజోట్ డాన్స్ ఎల్’డౌ డెస్ సోర్సెస్: లెస్ పరిణామాలు సర్ లెస్ అయాన్స్ భూగర్భజలాలలో నత్రజని ఇన్‌పుట్‌లు: అయాన్‌ల సాంద్రతలపై పరిణామాలు జె. బార్బియర్ 12 రూ…

லெஸ் அப்போர்ட்ஸ் அன் அசோட் டான்ஸ் எல்’ஈ டெஸ் ஆதாரங்கள்: லெஸ் விளைவுகள் சர் லெஸ் அனான்கள்

யூரோ. ஜெ. நீர் தரம். 45 (2014) 15–36 லெஸ் அப்போர்ட்ஸ் அன் அசோட் டான்ஸ் எல்’ஈ டெஸ் ஆதாரங்கள்: லெஸ் விளைவுகள் சர் லெஸ் அனான்கள் நிலத்தடி நீரில் நைட்ரஜன் உள்ளீடுகள்: அனான்களின் செறிவுகளில் விளைவுகள் ஜே. பார்பியர் 12…

इम्पैक्ट डेस एपेंडेज डी’एफ्लुएंट्स एग्रो इंडस्ट्रीज सुर लेस नाइट्रेट्स डे ला नप्पे लिब्रे डे ला क्रेई। उदाहरण डू सूद-औएस्ट शैंपेनोइस

ईयूआर। जे। पानी की योग्यता 45 (2014) 1-14 इम्पैक्ट डेस एपेंडेज डी’एफ्लुएंट्स एग्रो इंडस्ट्रीज सुर लेस नाइट्रेट्स डे ला नप्पे लिब्रे डे ला क्रेई। उदाहरण डू सूद-औएस्ट शैंपेनोइस कुछ चाक…

ఇంపాక్ట్ డెస్ andప్యాండెజెస్ అగ్రో ఇండస్ట్రియల్స్ సుర్ లెస్ నైట్రేట్స్ డి లా నప్పే లిబ్రే డి లా క్రే. ఉదాహరణ డు సుద్-అవుస్ట్ చాంపెనోయిస్

యూరో. జ. నీటి నాణ్యత. 45 (2014) 1–14 ఇంపాక్ట్ డెస్ andప్యాండెజెస్ అగ్రో ఇండస్ట్రియల్స్ సుర్ లెస్ నైట్రేట్స్ డి లా నప్పే లిబ్రే డి లా క్రే. ఉదాహరణ డు సుద్-అవుస్ట్ చాంపెనోయిస్ కొన్ని సుద్ద లేని టేబుల్‌క్లాత్…

தாக்கம் des épandages d’effluents agro Industriels sur les nitrates de la nappe libre de la craie. உதாரணம் டு சுட்-அவுஸ்ட் சாம்பினாய்ஸ்

யூரோ. ஜெ. நீர் தரம். 45 (2014) 1-14 தாக்கம் des épandages d’effluents agro Industriels sur les nitrates de la nappe libre de la craie. உதாரணம் டு சுட்-அவுஸ்ட் சாம்பினாய்ஸ் சில சுண்ணாம்பு இல்லாத…